Cykl życia twojego papieru zaczyna się od discovery

Nasz papier ma życie poza biurem

Włókna Discovery poprawiają możliwości recyklingu papieru o 60% i nawet o 150% w porównaniu z innymi reprezentatywnymi włóknami celulozowymi (brzozy i akacji).
Źródło: RAIZ

Włókno pierwotne jest usuwane z lasu, a ponowne zalesianie gwarantuje utrzymanie lub zwiększenie ilości netto drewna.

Włókna te są wykorzystywane do produkcji wyrobów z drewna i papieru.

Po użyciu produkty są odzyskiwane, a włókna pochodzące z recyklingu są ponownie wprowadzane do cyklu produkcyjnego papieru i kartonu.

Włókna są przekształcane w produkty o coraz niższej jakości aż do końca ich cyklu życia – w Europie włókna są ponownie wykorzystywane średnio 3,5 razy, natomiast włókna z papieru Discovery mogą być poddawane ponownemu przetworzeniu od trzech do czterech razy więcej.

Następnie są spalane w celu wytworzenia energii, tym samym zastępując paliwa kopalne. Jest to najbardziej ekologiczny sposób odzyskiwania wartości z włókien, które nie mogą być ponownie wykorzystane.