homeDesktop_01forests_icon-1

Podstawa: wszystko
zaczyna się od lasu.

Desktop_afterHeaderExtra

Discovery zarządza swoimi lasami z miłością i w sposób odpowiedzialny

 • 107 310 ha certyfikowanych lasów lub obszarów leśnych.
 • 4100 ha sklasyfikowanych przez program Natura 2000 jako siedliska chronione.
 • Nasze lasy są domem dla 800 gatunków roślin i 241 gatunków zwierząt.
 • W naszych szkółkach leśnych rocznie sadzi się 24 miliony sadzonek przeznaczonych do odbudowy stanu leśnego.
 • 4,1 mln EUR zainwestowane w zapobieganie pożarom lasów i gaszenie pożarów (+25% od 2018 do 2019)

W górę: prowadzenie walki ze zmianami klimatycznymi.

Razem przeciwdziałamy efektowi cieplarnianemu.

 • Nasze lasy gromadzą węgiel, gdy rosną.
 • Sagazynują 5,9 mln ton CO2 <=> poziom emisji z 1,7 mln przejazdów samochodem
  – na świecie.
 • Eucalyptus globulus to jedno z drzew, które najskuteczniej wychwytuje CO2
 • 1 ryza papieru Discovery odpowiada poziomowi emisji z samochodu pokonującego 35 km.